Trädbeskärning – Vikten av att ta hand om träd i innerstaden

27 april 2023 Julia Zsiga

Trädbeskärning är en viktig del av att ta hand om träden i innerstaden. Det är inte bara för estetiska skäl, utan också för att säkerställa att träden är säkra och sunda. Träd i stadsmiljöer utsätts för många påfrestningar, och genom regelbunden trädbeskärning kan man hjälpa till att förlänga deras livslängd.

Varför är trädbeskärning viktigt i innerstaden?

Trädbeskärning är viktigt i innerstaden av flera anledningar. Först och främst så kan det hjälpa till att säkerställa att träden inte utgör en fara för allmänheten. Gamla och sjuka grenar kan lätt brytas av och falla på bilar, hus eller människor, vilket kan orsaka allvarliga skador. Reglerbunden beskärning kan också hjälpa till att öka trädens motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur. Utöver säkerhetsskäl är trädbeskärning också viktigt för att förbättra trädens utseende och hälsa. Genom att ta bort döda eller sjuka grenar kan man öka ljusgenomsläppet och förbättra luftcirkulationen runt träden. Detta kan hjälpa till att minska risken för svampsjukdomar och andra hälsoproblem.

Trädbeskärning

När är det lämpligt att beskära träd i innerstaden?

Det finns inget specifikt tidpunkt när det är lämpligt att beskära träd i innerstaden, utan det beror på trädets art och tillstånd. Generellt sett så är det bäst att beskära träden under deras viloperiod, när de inte växer aktivt. För de flesta lövträd är detta vanligtvis under hösten eller vintern. För några arter, som exempelvis björkar, kan det vara bättre att beskära dem under sommaren när de är i fullväxt. Det är också viktigt att inte överbeskära träden, eftersom det kan orsaka stress och skador på träden. Regelbunden beskärning är det bästa sättet att säkerställa att träden hålls i god form utan att skadas.

Vad kan man förvänta sig vid trädbeskärning?

Vid trädbeskärning så tar arborister bort döda, sjuka eller skadade grenar från trädet. De kan också trimma tillväxten på trädets krona för att öka ljusgenomsläppet och luftcirkulationen runt trädet. Beskärning kan också hjälpa till att forma träden så att de passar in i stadsmiljön.

Fler nyheter