Relining i Stockholm: En modern lösning för gamla rör

09 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I Stockholm, precis som i resten av landet, åldras byggnadernas rörsystem vilket ökar risken för läckage och kostsamma vattenskador som resultat. Med en stadsbild präglad av både äldre och nyare fastigheter, står fastighetsägare inför utmaningen att underhålla de inre livsådrorna som vattenförsörjning och avlopp. Relining är en metod som växer i popularitet tack vare dess kostnadseffektivitet och minimala störning i vardagslivet. I denna utförliga artikel utforskar vi Relining som metod, dess fördelar och varför det har blivit ett uppenbart val för många fastighetsägare i huvudstaden.

Vad är relining?

Relining är en förhållandevis ny teknik för att renovera slitna och skadade avlopps- och vattenledningar internt. Istället för den traditionella och arbetsintensiva metoden att gräva upp och byta ut gamla rör, erbjuder relining en smidigare process där man i stället installerar en ny rörstruktur inuti de befintliga ledningarna. Detta görs genom att en speciell liner, ofta en form av härdplast, dras genom rörsystemet och sedan härdas så att en ny slitstark yta bildas inuti det gamla röret. Metoden är både kostnadseffektiv och mindre störande jämfört med traditionellt rörbyte.

relining stockholm

Tekniken bakom relining

Reliningtekniken innebär oftast att en flexibel liner impregnerad med härdplast matas in genom rörsystemet. När linern är på plats, expanderas den så att den formar sig efter rörets ursprungliga diameter och härdas sedan, ofta med hjälp av UV-ljus eller värme. Detta skapar en ny och tät rörstruktur som är unik eftersom den tar form efter det existerande röret, även om det vore ojämnt eller skadat. Denna process kan utföras på rör i varierande storlekar och typer, vilket gör det till en anpassningsbar lösning för de många olika fastigheter som finns i Stockholm.

Fördelarna med relining

En av huvudfördelarna med relining stockholm i jämförelse med traditionellt rörbyte är kostnadseffektiviteten. Eftersom det inte är nödvändigt att bryta upp golv eller gräva i marken för att komma åt rören, minskar arbetskostnaderna avsevärt. Dessutom är störningarna i fastigheten minimala, vilket tillåter de boende att fortsätta med sina dagliga rutiner utan större påverkan. En annan fördel är miljöaspekten. Mindre grävning innebär mindre avfall, och eftersom gamla rör inte behöver transporteras bort, minskar även transportrelaterade utsläpp. Relining ämnar också förlänga livslängden på befintliga rörsystem, vilket bidrar till en hållbar utveckling för stadens infrastruktur.

Att genomföra relining i Stockholm

Processen att genomföra relining i Stockholm börjar vanligtvis med en noggrann inspektion av de befintliga rören. Detta görs genom kamerabesiktningar som ger en tydlig bild av rörens skick och där eventuella problemområden identifieras. Enligt dessa inspektioner skapas en plan för hur relining-arbetet ska genomföras för just den fastigheten. Efter planeringen följer själva reliningen, vilket är en relativt snabb process jämfört med traditionellt rörbyte. Normalt kan relining av ett rörsystem i en medelstor fastighet slutföras på bara några dagar. Efter installationen görs en slutlig inspektion för att försäkra att allt fungerar som det ska.

Fler nyheter