Vad är en underhållsplan?

19 april 2023 Julia Zsiga

En underhållsplan är en dokumentation som innehåller information om fastighetens framtida behov av renovering och underhåll. Det är en viktig del av fastighetsförvaltning för fastighetsägare som vill ha full kontroll över sina underhållskostnader. En väl utarbetad underhållsplan kan sträcka sig 10-50 år fram i tiden och inkludera allt från fönsterbyte till fasadrenovering och stambyte.

Fördelar med en underhållsplan

Att ha en underhållsplan är fördelaktigt av flera skäl. För det första möjliggör det en långsiktig planering av fastighetens underhållsbehov och därmed en bättre ekonomisk planering för fastighetsägaren. Genom att veta vad som ska göras och när det ska ske kan man sprida ut kostnaderna över flera år och undvika dyra överraskningar. För det andra minskar en väl utarbetad underhållsplan risken för att fastigheten drabbas av akuta skador eller eftersatta reparationer. Detta kan i sin tur leda till minskade kostnader och en längre livslängd på fastigheten.

image

Vad ingår i en underhållsplan?

En underhållsplan från Mats Forslund Konsult AB inkluderar allt som behövs för att trygga fastighetens kommande renoverings- och underhållsbehov. Innan planen upprättas utför man en statusbesiktning av fastigheten. Därefter redogörs i planen för vad och när underhållet bör göras, samt vilka kostnader det innebär för fastighetsägaren. Målet med en underhållsplan är att ge fastighetsägaren en överblick över fastighetens underhållsbehov och att på så vis möjliggöra en långsiktig planering för underhållskostnaderna.

Hur hjälper Mats Forslund Konsult AB till med underhållsplaneringen?

Mats Forslund Konsult AB har lång erfarenhet av att upprätta underhållsplaner för fastigheter. Våra besiktningsmän är certifierade och arbetar alltid utifrån gällande branschregler och lagar. Vi bistår med tekniska utredningar och statusbesiktningar i planeringsverktyget Planima. Vi lägger stor vikt vid att skapa en underhållsplan som är anpassad efter fastighetens behov och fastighetsägarens ekonomiska planering. Genom att ha en väl utarbetad underhållsplan minskar risken för oväntade kostnader och ger fastighetsägaren trygghet i att veta vad som behöver göras för att säkerställa fastighetens livslängd.

Läs mer på: https://matfok.se/tjanster/underhallsplanering/

Fler nyheter